https://www.cimer.gov.tr/ 
 
http://www.guvenlinet.org.tr/tr/ 
 
 
https://www.turkiye.gov.tr/ 
 
                                                                                                                  T.C.
                                                                                          MARMARİS KAYMAKAMLIĞI
 
                                                                                                             Özel Kalem

 

                                                                                       “5 Haziran Dünya Çevre Günü” Mesajı

 
İnsanlık, varoluşundan bu yana çevresini kendi ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmeye çalışmış, bu zaman zarfında da çevreyi etkilemiş ve ondan etkilenmiştir. Nasıl ki tabiatın insan hayatı üzerinde tesirleri varsa, bizlerin faaliyetlerinin de tabiat üzerinde tesiri bulunmak ile kalmayıp son 50 yılda dünyayı tehdit edecek düzeylere ulaşmıştır.
 
Çeşitli nedenlerden dolayı çevrenin tahrip edilmesi ve kirletilmesi insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve gelecek nesillerimiz için bir tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması, kaynaklarımızın israf edilmeden verimli kullanılması ve bilinçli toplum oluşturulmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bilinçsizce etrafa attığımız plastik ürünlerin doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabildiğini söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz.
 
Çevre, bir kurum ya da kuruluşun değil, bütün insanlığın sorumlu olduğu yaşam alanıdır. Gelecek kuşaklara bozulmamış, sağlıklı bir dünya bırakmak için; küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunularak kirlenmenin önlenmesi, tabiatın korunarak tahribatın engellenmesi, yeşil alanların korunması ve arttırılması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi temel sorumluluğumuz olmalıdır.
 
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kişi ve kuruluşların çevreye karşı göstermiş oldukları duyarlılığın daha da gelişmesi ve yapılacak etkinliklerle çevre bilincinin daha da artması temennisiyle, tüm halkımızın “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
 
 
 
                                                                                                                       Celalettin YÜKSEL
                                                                                                                        Marmaris Kaymakamı

                                                                   

 
   
 

T.C. Marmaris Kaymakamlığı
Telefon: 0252 413 71 29
Faks: 0252 412 09 19