https://www.bimer.gov.tr/ 
 
http://www.guvenlinet.org.tr/tr/ 
 
 
https://www.turkiye.gov.tr/ 
 
        ETİK NEDİR
        Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Ahlak, ahlakla ilgili demektir, ama aralarında farklar vardır.
        Ahlak ve Etik arasındaki fark: Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar; Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Etik, evrensel kabul gören kurallardır.
       MARMARİS KAYMAKAMLIĞI ETİK KOMİSYONU  KURULUŞ AMACI:
        Etik Komisyonunu, İlçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
          ETİK KOMİSYONU
        5176 sayılı Kanun ve 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29. Maddesi gereği 08.04.2019 tarih ve 1068 sayılı Kaymakamlık Olur'u ile Marmaris Kaymakamlığı 'Etik Komisyonu' kurulmuştur.
 
                                              MARMARİS KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
 
 
GÖREVİ
ADI SOYADI
UNVANI
İLETİŞİM
Komisyon Başkanı
Celalettin YÜKSEL
Kaymakam
0252 412 10 01
Komisyon Üyesi
Ercan AKGÜL
İlçe Yazı İşleri Müdürü
0252 413 71 29
Komisyon Üyesi
Züleyha ALDOĞAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
0252 412 10 52
Komisyon Üyesi
Bilal AKDOĞAN
İlçe Nüfus Müdürü
0252 412 18 71
Komisyon Üyesi
Nalan ÇALIŞKAN
İlçe Malmüdürü
0252 417 83 39
 
 
                                        
 
 
   
 

T.C. Marmaris Kaymakamlığı
Telefon: 0252 413 71 29
Faks: 0252 412 09 19