https://www.bimer.gov.tr/ 
 
http://www.guvenlinet.org.tr/tr/ 
 
 
https://www.turkiye.gov.tr/ 
 
   

                                                                                   

                                                                                                                                T.C.
                                                                      MARMARİS KAYMAKAMLIĞI
                                                                                       ÖZEL KALEM
 
 
 

                                                                                ''1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı''

 
 
Türkiye karasuları ve limanları arasında deniz taşımacılığı ile ticaret haklarını yabancıların kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 92’inci yılını kutluyoruz.            
 
          Türk Denizciliği’nde önemli bir yeri olan ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Ulusal Denizcilik Sektörü ve Deniz Ticareti açısından tarihi bir dönüm noktası olmuş, hızla gelişmeye başlayan denizcilik sektörümüzün güçlenen altyapısıyla ülke ekonomisine katkısı her geçen gün daha da artmıştır.
 
Bir deniz ülkesi olarak, denizciliğe gereken önem ve önceliği vermemiz, küreselleşen dünyada ulusal bir zorunluluktur. Deniz kaynaklarımızdan en verimli şekilde yararlanabilmek, bu alandaki rekabet gücümüzün ve etkinliğimizin artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır.
 
Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin kutlandığı bu anlamlı günde; Denizcilik sektöründe atılan adımların, dünya standartlarında bir seviyeye getirilerek, dünya deniz taşımacılığındaki payımızın daha fazla arttırılması temennisiyle, tüm denizcilik sektörünün ve Marmaris halkımızın “ 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı”nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.  
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                            Celalettin YÜKSEL
                                                                                                                          Marmaris Kaymakamı
 
 
 

                                                                                                                             

 
 

                                                                                       

 
   
 

T.C. Marmaris Kaymakamlığı
Telefon: 0252 413 71 29
Faks: 0252 412 09 19