https://www.bimer.gov.tr/ 
 
http://www.guvenlinet.org.tr/tr/ 
 
 
https://www.turkiye.gov.tr/ 
 

                                                                                                                   T.C.

                                                                                            MARMARİS KAYMAKAMLIĞI

                                                                                                              Özel Kalem

 

 

 

                                                                                   “ 24 Temmuz Gazeteciler Basın Bayramı ” Mesajı

 

Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarındandır.

Bu bakımdan, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması açısından hayati öneme sahiptir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir.

Basın, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma ve toplumu aydınlatma işlevini yerine getirirken, meslek ilkelerini ve etiğini gözetmeli, kişilik haklarına, özel yaşama, gizlilik alanına saygı göstermeli, doğru olmayan haberlerden kaçınmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; İlçemizde görevli tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

 

                                                                                                                                                                                   Celalettin YÜKSEL

                                                                                                                                                                                 Marmaris Kaymakamı

 
   
 

T.C. Marmaris Kaymakamlığı
Telefon: 0252 413 71 29
Faks: 0252 412 09 19